Frese Skyltar - Ett rekommenderat företag

 

Frese Skyltar AB har blivit rekommenderade på grund av sitt sätt att agera mot kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter. De har förbundit sig att ta ett etiskt ansvar och följa R-licensens Etikpolicy. R-Företagen genomför återkommande mätningar för att verifiera företagskulturen hos Frese Skyltar AB.

 

Rekommenderat Företag = R-licens

 

R-licensen är en unik kvalitetsstämpel för företag som står för god affärsetik. För att erhålla en licens behöver man blir rekommenderad i sju olika steg. En licens går inte att köpa man måste bli rekommenderad.


Läs mer här eller klicka på bilden nedan >>