Kvalitet

Företagsfilosofi


Företagsfilosofin genomsyras av tre nyckelbegrepp: Värde, Trygghet och Kvalitet. Dessa beskriver vårt sätt att agera gentemot våra kunder.

Värde
Värde är ett övergripande synsätt som innebär att vi levererar inte enbart en produkt utan samtidigt ger kunden ett mervärde genom att: ta fram unika lösningar, vara lyhörda för våra kunders frågor och att samarbete för att skapa en gemensam plattform för att uppnå alla ställda mål.

Trygghet
Vi tar ansvar för hela produktionskedjan oavsett vilken produkter våra kunder beställer. Det innebär raka besked vad gäller leverans, kostnad och kvalitet. Att anlita Frese Skyltar är att vara i goda händer.

Kvalitet

Sedan 1924 har Frese Skyltar producerat gravyrer och skyltmaterial av högsta kvalitet. Med ständig utveckling inom ny teknik och egen tillverkning fortsätter vi att sätta kvaliteten i högsätet och det är något vi aldrig gör avkall på. 

Frese Skyltar