Tillgänglighet

TAKTILA SKYLTAR

Taktila skyltar är skyltar där text och symboler är upphöjda (i relief). De kan även kompletteras med punktskrift. Våra taktila skyltar tillverkas framförallt i plast men kan även utföras i aluminium.

Vi har egen tillverkning av taktila skyltar och är därför ett självklart val när du som kund behöver tillgänglighetsanpassa! Vi har såväl ett standardutbud (se delar av sortimentet i bilder nedan) som möjlighet att i samråd med kunden tar vi fram den lösning som behövs i varje unikt fall.

Lagar och regler

För att göra Sverige till ett samhälle tillgängligt för alla innehåller Plan- och Bygglagen (2010:900) (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm) bestämmelser om att byggnader samt allmänna platser ska anpassas så att de är tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga:

8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser

Byggnadsverks utformning

1 § En byggnad ska
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Allmänna platser och andra områden

12 § Det som gäller i fråga om tomter enligt 9–11 §§ ska i skälig utsträckning tillämpas också på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader, dock att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda platsen eller området i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.
Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Lag (2011:335).

Vad detta innebär preciseras i författningen BFS 2011:13 HIN2 (https://rinfo.boverket.se/HIN/PDF/BFS2011-13-HIN2.pdf).

Ett viktigt led i arbetet med att öka tillgängligheten är att ha tydlig skyltning av allmänna platser och publika lokaler. För att göra det möjligt även för personer med en synnedsättning att orientera sig är taktila skyltar ett självklart val! Att taktila skyltar är ett krav preciseras också i BFS 2011:13.

Placering och utformning

Taktila skyltar ska vara möjliga att läsa för personer med nedsatt syn och har därför text och/eller punktskrift samt eventuella symboler i relief. För att öka tydligheten är skarpa kontraster mellan bakgrund, skylt och text viktigt och därför placeras ljusa skyltar på mörk bakgrund och vice versa. Det är även viktigt att placera skyltarna så att de utan besvär kan läsas av såväl stående som rullstolsburna. Mer om detta kan man läsa i BFS 2011:13 HIN2 § 8 och § 14.

Klicka på bilderna för större bild.